עץ הדעת

פרק 6: שאלה של (אל)כימיה

עץ הדעת
פרק 6: שאלה של (אל)כימיה
/

מאילו חומרים חשבו בעבר שהעולם מורכב, איך חכמי העבר תפסו את המציאות לפני שהתגלו המולוקות והאטומים, וכתוצאה ממה התפתח מדע הכימיה
Brought to you by יהודית זוהר of עץ הדעת